Framtidens inrikesresor

AvAbraham

Framtidens inrikesresor

Svenskarna blir allt mer klimatsmarta och miljömedvetna. Anledningen till detta kan bero på ett antal olika faktorer, från Greta Thunbergs aktivism till konton på Instagram som hänger ut influencers som flyger alldeles för mycket. Det kan även vara det generellt mer extrema klimatet som har fått fler att bekymra sig över miljön.

Oavsett anledning så har denna påverkan märkts av, speciellt hos företag som Swedavia. Det statsägda företaget driver tio svenska flygplatser runt om i landet, flygplatser som står för ungefär 80 % av alla flygresor i Sverige. Swedavia kommer regelbundet ut med statistik och enligt deras rapporter har det hänt en hel del de senaste åren. Under många år har svenskars flygresor ökat, generellt med fyra till sex procent om året. Under 2018 märktes dock en skillnad, istället för den vanliga ökningen registrerades endast en minimal ökning på knappt en procent för inrikesresor. Det är dock värt att nämna att utrikesresorna ökade med cirka nio procent jämfört med 2017.

Inrikesresa från Stockholm till Göteborg

Flyget från östkusten till västkusten, Stockholm till Göteborg, kostar mellan 500 och 1 000 kronor. Med knappt en timmes restid är det lätt att förstå varför många föredrar flyget framför buss och bil, två alternativ som kan ta cirka sex timmar. Tåg är ytterligare ett alternativ. En tågresa från Stockholm till Göteborg skulle ta cirka tre timmar. Kostnaden ligger på mellan 200 kr och 500 kronor beroende på vilken typ av biljett som köps.

Inrikesresa från

Även om flyget går snabbare och inte kostar särskilt mycket mer än en tågbiljett har allt fler börjat välja andra alternativ istället för att resa inrikes. Riktningen för framtidens inrikesresor kommer sannolikt att påverkas av svenskarnas allt mer utvecklade miljömedvetenhet. Detta är naturligtvis positivt, inte minst för att det tvingar flygbranschen och andra branscher att utveckla mer hållbara och miljömedvetna metoder för att konkurrera. Flygresor har en stor påverkan på klimatet. Denna påverkan kommer inte bara från svenskarnas flygresor, det är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Minskningen av inrikesresor pekar på att något håller på att hända hos allmänheten. En annan tydlig indikator på detta är nyordslistan från Institutet för språk och folkminnen. Listan för 2018 innehöll bland annat det nya begreppet flygskam. Att flyga börjar med andra ord att förknippas med skamkänslor.

Framtidens inrikesresor är mer miljömedvetna

Framtidens inrikesresor är mer miljömedvetna

Allt fler privatpersoner, företag och även myndigheter har börjat välja bort flyget, bland annat till förmån för tåg. En rapport från SJ angav att antalet tågresor ökade en hel del under 2018. Totalt bokades 32 miljoner resor med SJ. Det innebar en ökning på 1,5 miljoner resor jämfört med föregående år. Enligt Naturskyddsföreningen är skillnaden i koldioxidutsläpp enorm mellan tåg och flyg. Koldioxidutsläppet för en flygresa är mer än 70 000 gånger större jämfört med tågresan. Det beror till stor del på att tåget drivs av el medan flyget kräver stora mängder bränsle. Än så länge är tåg det mest miljömedvetna sättet att resa inrikes. Det är svårt att se hur flyget kan bli mer miljövänligt, speciellt jämfört med tågets minimala koldioxidutsläpp. Framtidens inrikesresor kan mycket väl präglas av fler tåglösningar. Med koncept som Hyperloop och andra extremt snabba transportlösningar är det inte helt osannolikt att tågen helt tar över resandet.

Om författaren

Abraham administrator