Framtidens flygresor

AvAbraham

Framtidens flygresor

Flyget revolutionerade världen på flera sätt, på gott och ont. Innan det var möjligt att flyga så var det svårt att besöka andra länder, speciellt länderna i helt andra kontinenter. En resa från Sverige till USA via båt kunde ta cirka 15 dygn under början av 1900-talet. Idag skulle en flygresa ta cirka nio timmar mellan Stockholm och New York. Just USA-resan är relativt billig sett till hur långt man faktiskt reser. Flyget har gjort världen betydligt mer tillgänglig för gemene man.

Problemet är att flygresor inte är särskilt miljövänliga. Faktum är att varje resa släpper ut en hel del koldioxid i luften. Självklart finns det även andra saker som släpper ut mycket koldioxid och avgaser, exempelvis trafik, industrier och inte minst djuruppfödning för köttbranschen. Flyget har dock fått en hel del kritik, speciellt när det kommer till inrikesflyg. Under 2018 myntades ett nytt begrepp i Sverige, flygskam.

Är eldrivna flygplan rätt väg?

Ingen har undgått elbilens revolution av bilbranschen. Företag som Tesla, Volvo och många fler har visat att det är fullt möjligt att tillverka effektiva, snygga och snabba bilar som drivs av batterier. Fördelen med el-bilar är att de släpper ut väldigt lite avgaser. Många företag har även lanserat framgångsrika hybrider, det vill säga bilar som drivs av både vanligt bränsle och elektricitet. Kan inte flygplan göra samma sak? Eldrivna flyg är ingen ny idé och det finns många företag som har tacklat denna utmaning. Ett av problemen är batterierna. Ett flygplan kräver betydligt mer bränsle jämfört med en bil. Batterier som fungerar bra för fordon är än så länge alldeles för svaga för flygets behov. För att ett eller flera batterier ska kunna generera lika mycket energi som dagens flygbränsle blir de alldeles för tunga.

Är eldrivna flygplan rätt väg?

Oavsett om man använder lättviktiga material till flygplanet blir det elektriska flyget inte lönsamt förrän batteri/bränsle-problemet har lösts. Detta kräver utvecklandet av betydligt lättare och mer effektiva batterier än vad som finns just nu. Skulle batteridrivna flygplan bli populärt så finns det ett annat problem, råvarorna för att tillverka batterierna är svåra att utvinna på ett sätt som är skonsamt mot miljön. Ett bra exempel på detta är litium, en metall som används för alla möjliga batterier, bland annat många av elbilarnas batterier. Än så länge är utvinningen av litium en process med stor klimatpåverkan.

Framtidens flygresor kan bli dyrare

Med tanke på hur stor påverkan flygresorna har på klimatet finns det mycket att vinna på att minska resandet, något som många företag naturligtvis inte vill. Ett lands regering kan försöka minska flygandet på många olika sätt, bland annat genom att öka priset för flygbiljetterna via skatter. Ett annat sätt är genom att utveckla och erbjuda billigare, bekvämare och miljövänligare alternativ. I Sverige har fler börjat välja tåg istället för flyg när det kommer till inrikesresor. Ett annat alternativ, ett som flygföretagen skulle föredra, är att utveckla mer miljövänliga sätt att flyga på. Oavsett vad som händer med flygets utveckling så är en sak säker. Klimatet kommer att spela en allt viktigare roll när det kommer till flygandet. Om detta kommer att leda till färre flygresor, mer miljövänliga flygplan eller ny infrastruktur som ger ett mer miljövänligt alternativ återstår att se.

Om författaren

Abraham administrator