Turism och vad det innebär

Vad turism innebär är att människor rör sig från platserna…