Framtidens färdmedel

Ordet färdmedel för omedelbart tankarna till bilar, bussar, flygplan och…