Framtidens färdmedel

Ordet färdmedel för omedelbart tankarna till bilar, bussar, flygplan och motorcyklar. Traditionella fordon som har varit en bestående del av den normala trafiken. Det finns dock många spännande saker som sker inom färdmedelsbranschen, inte minst tack vare kreativa entreprenörer som Elon Musk. Nedan följer flera koncept, i vissa fall med färdiga prototyper, som kan förändra trafikbilden inom en snar framtid.

Smartare och mer effektiva fordon

Smartare och mer effektiva fordon

Det är nog ingen som har missat elbilarnas spektakulära entré. Tesla, BMW, Kia och Nissan och många andra biltillverkare erbjuder numera eldrivna bilar eller elhybrider. Parallellt med utvecklingen av elbilarna förekommer en annan revolution, självkörande bilar. Här återfinns än en gång Tesla som en av de ledande företagen, inte minst för att de redan har lanserat bilar med självkörande egenskaper. Ett annat företag som har kommit en lång bit på vägen är svenska Volvo. En dag kommer bussen till centrum, taxin till flygplatsen eller bilarna som erbjuds hos bilhandlaren att kunna köra till olika destinationer helt på egen hand.

Tunnlar

Tunnlar

En tunnel låter inte särskilt spännande men faktum är att många framtida idéer och koncept involverar just tunnlar. Först och främst bör man nämna Hyperloop. Konceptet bygger på att objekt i vakuum eller nära vakuum kan transporteras snabbare. Idén är att bygga en tub och ett speciellt tåg som kan färdas i rasande fart genom tuben. Ett annat förslag som involverar tunnlar kommer från The Boring Company, ett amerikanskt företag som utvecklat och byggt en speciell tunnel för bilar. Testtunneln går från en punkt till en annan, totalt 3,2 km, under en hårt trafikerad väg. Inuti tunneln finns enkla vagnar som i sin tur kan transportera bilar längst med tunneln i upp till 200 km/h.

Högtflygande planer

Dagens flygplan flyger i ett höjdintervall mellan cirka 10 000 m och 12 000 m. Det finns att flygtrafiken koncentreras här, vilket i sin tur påverkar flygresan på flera sätt. Det finns många fördelar med att flyga ännu högre, något som faktiskt redan skett under 80-talet. Ju högre upp man flyger, desto mindre flygtrafik och desto mindre luftmotstånd. Concorde, ett brittiskt och franskt flygplan, flög i altituder på upp till 17 000 m och kunde nå hastigheter på mach 2, det vill säga dubbla ljudets hastighet. Dagens entreprenörer har dock siktet inställt ännu högre upp. Virgin Galactic vill erbjuda resor upp till rymden. De första flyget nådde en altitud på 82 000 m och en hastighet som nosade på mach 3. Virgin Galactic är dock inte de enda som satsar stenhårt på rymdresor, ett annat företag som har nått mycket långt inom detta område är SpaceX. Det amerikanska företaget har lyckats skapa raketer som inte bara kan användas för att transportera satelliter och förnödenheter upp till rymden, de kan även landa och återanvändas. SpaceX siktar på ett otroligt ambitiöst mål, att transportera människor till Mars.

En anmärkningsvärd detalj

Tesla, Hyperloop, The Boring Company och SpaceX har allihop en sak gemensamt: Elon Musk. Den sydafrikanske entreprenören har inte bara lyckats utveckla spännande koncept som kan revolutionera framtiden, han har även lyckats skapa företag som faktiskt kan förverkliga de ambitiösa idéerna. Om någon kan leda världen in i framtiden så är det med hög sannolikhet Elon Musk.

Framtidens flygresor

Flyget revolutionerade världen på flera sätt, på gott och ont. Innan det var möjligt att flyga så var det svårt att besöka andra länder, speciellt länderna i helt andra kontinenter. En resa från Sverige till USA via båt kunde ta cirka 15 dygn under början av 1900-talet. Idag skulle en flygresa ta cirka nio timmar mellan Stockholm och New York. Just USA-resan är relativt billig sett till hur långt man faktiskt reser. Flyget har gjort världen betydligt mer tillgänglig för gemene man.

Framtidens flygresor

Problemet är att flygresor inte är särskilt miljövänliga. Faktum är att varje resa släpper ut en hel del koldioxid i luften. Självklart finns det även andra saker som släpper ut mycket koldioxid och avgaser, exempelvis trafik, industrier och inte minst djuruppfödning för köttbranschen. Flyget har dock fått en hel del kritik, speciellt när det kommer till inrikesflyg. Under 2018 myntades ett nytt begrepp i Sverige, flygskam.

Är eldrivna flygplan rätt väg?

Ingen har undgått elbilens revolution av bilbranschen. Företag som Tesla, Volvo och många fler har visat att det är fullt möjligt att tillverka effektiva, snygga och snabba bilar som drivs av batterier. Fördelen med el-bilar är att de släpper ut väldigt lite avgaser. Många företag har även lanserat framgångsrika hybrider, det vill säga bilar som drivs av både vanligt bränsle och elektricitet. Kan inte flygplan göra samma sak? Eldrivna flyg är ingen ny idé och det finns många företag som har tacklat denna utmaning. Ett av problemen är batterierna. Ett flygplan kräver betydligt mer bränsle jämfört med en bil. Batterier som fungerar bra för fordon är än så länge alldeles för svaga för flygets behov. För att ett eller flera batterier ska kunna generera lika mycket energi som dagens flygbränsle blir de alldeles för tunga.

Är eldrivna flygplan rätt väg?

Oavsett om man använder lättviktiga material till flygplanet blir det elektriska flyget inte lönsamt förrän batteri/bränsle-problemet har lösts. Detta kräver utvecklandet av betydligt lättare och mer effektiva batterier än vad som finns just nu. Skulle batteridrivna flygplan bli populärt så finns det ett annat problem, råvarorna för att tillverka batterierna är svåra att utvinna på ett sätt som är skonsamt mot miljön. Ett bra exempel på detta är litium, en metall som används för alla möjliga batterier, bland annat många av elbilarnas batterier. Än så länge är utvinningen av litium en process med stor klimatpåverkan.

Framtidens flygresor kan bli dyrare

Med tanke på hur stor påverkan flygresorna har på klimatet finns det mycket att vinna på att minska resandet, något som många företag naturligtvis inte vill. Ett lands regering kan försöka minska flygandet på många olika sätt, bland annat genom att öka priset för flygbiljetterna via skatter. Ett annat sätt är genom att utveckla och erbjuda billigare, bekvämare och miljövänligare alternativ. I Sverige har fler börjat välja tåg istället för flyg när det kommer till inrikesresor. Ett annat alternativ, ett som flygföretagen skulle föredra, är att utveckla mer miljövänliga sätt att flyga på. Oavsett vad som händer med flygets utveckling så är en sak säker. Klimatet kommer att spela en allt viktigare roll när det kommer till flygandet. Om detta kommer att leda till färre flygresor, mer miljövänliga flygplan eller ny infrastruktur som ger ett mer miljövänligt alternativ återstår att se.

Framtidens inrikesresor

Svenskarna blir allt mer klimatsmarta och miljömedvetna. Anledningen till detta kan bero på ett antal olika faktorer, från Greta Thunbergs aktivism till konton på Instagram som hänger ut influencers som flyger alldeles för mycket. Det kan även vara det generellt mer extrema klimatet som har fått fler att bekymra sig över miljön. Oavsett anledning så har denna påverkan märkts av, speciellt hos företag som Swedavia. Det statsägda företaget driver tio svenska flygplatser runt om i landet, flygplatser som står för ungefär 80 % av alla flygresor i Sverige. Swedavia kommer regelbundet ut med statistik och enligt deras rapporter har det hänt en hel del de senaste åren. Under många år har svenskars flygresor ökat, generellt med fyra till sex procent om året. Under 2018 märktes dock en skillnad, istället för den vanliga ökningen registrerades endast en minimal ökning på knappt en procent för inrikesresor. Det är dock värt att nämna att utrikesresorna ökade med cirka nio procent jämfört med 2017.

Inrikesresa från Stockholm till Göteborg

Flyget från östkusten till västkusten, Stockholm till Göteborg, kostar mellan 500 och 1 000 kronor. Med knappt en timmes restid är det lätt att förstå varför många föredrar flyget framför buss och bil, två alternativ som kan ta cirka sex timmar. Tåg är ytterligare ett alternativ. En tågresa från Stockholm till Göteborg skulle ta cirka tre timmar. Kostnaden ligger på mellan 200 kr och 500 kronor beroende på vilken typ av biljett som köps.

Inrikesresa från

Även om flyget går snabbare och inte kostar särskilt mycket mer än en tågbiljett har allt fler börjat välja andra alternativ istället för att resa inrikes. Riktningen för framtidens inrikesresor kommer sannolikt att påverkas av svenskarnas allt mer utvecklade miljömedvetenhet. Detta är naturligtvis positivt, inte minst för att det tvingar flygbranschen och andra branscher att utveckla mer hållbara och miljömedvetna metoder för att konkurrera. Flygresor har en stor påverkan på klimatet. Denna påverkan kommer inte bara från svenskarnas flygresor, det är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Minskningen av inrikesresor pekar på att något håller på att hända hos allmänheten. En annan tydlig indikator på detta är nyordslistan från Institutet för språk och folkminnen. Listan för 2018 innehöll bland annat det nya begreppet flygskam. Att flyga börjar med andra ord att förknippas med skamkänslor.

Framtidens inrikesresor är mer miljömedvetna

Framtidens inrikesresor är mer miljömedvetna

Allt fler privatpersoner, företag och även myndigheter har börjat välja bort flyget, bland annat till förmån för tåg. En rapport från SJ angav att antalet tågresor ökade en hel del under 2018. Totalt bokades 32 miljoner resor med SJ. Det innebar en ökning på 1,5 miljoner resor jämfört med föregående år. Enligt Naturskyddsföreningen är skillnaden i koldioxidutsläpp enorm mellan tåg och flyg. Koldioxidutsläppet för en flygresa är mer än 70 000 gånger större jämfört med tågresan. Det beror till stor del på att tåget drivs av el medan flyget kräver stora mängder bränsle. Än så länge är tåg det mest miljömedvetna sättet att resa inrikes. Det är svårt att se hur flyget kan bli mer miljövänligt, speciellt jämfört med tågets minimala koldioxidutsläpp. Framtidens inrikesresor kan mycket väl präglas av fler tåglösningar. Med koncept som Hyperloop och andra extremt snabba transportlösningar är det inte helt osannolikt att tågen helt tar över resandet.